Πρόκειται για  ιατρική ειδικότητα η οποία προϋποθέτει 5 χρόνια  εκπαίδευσης σε νοσοκομείο και κέντρα υγείας καθώς και επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις , επιπλέον  από τα 6 χρόνια της ιατρικής που αποτελούν την αρχική βασική εκπαίδευση ενός ιατρού. Ο Γενικός  Οικογενειακός ιατρός διαγιγνώσκει και θεραπεύει πλειάδα νοσημάτων που αφορούν την κοινότητα ενώ η εκπαίδευση του αφόρα όλες τις ηλικίες ασθενών, από τον υπερήλικα έως το παιδί και την έγκυο. Στο εξωτερικό είναι ευρέως διαδεδομένη η ειδικότητα  , ως  βασική ειδικότητα  προκειμένου ο ασθενής  να έχει πλήρη και συντονισμένη ιατρική φροντίδα μιας και ο Οικογενειακός ιατρός γνωρίζει τον ασθενή ,το περιβάλλον του καθώς και τις ατομικές του ανάγκες καλύτερα από οποιονδήποτε.

   Εκπαιδεύεται στη διάγνωση αντιμετώπιση και παρακολούθηση πλήθος ασθενειών είτε αυτές αφορούν χρόνια είτε οξέα προβλήματα υγείας . Ο Γενικός ιατρός δύναται να συνεργαστεί με όλες τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες ενώ όταν χρειάζεται και  κρίνει ότι ο ασθενής χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης τον παραπέμπει χωρίς να χάσει χρόνο.
  Μία άλλη αρμοδιότητα του Γενικού ιατρού είναι η συνταγογράφηση φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων ενώ καθοριστικης σημασιας είναι ο ρόλος του στην Πρόληψη και η Συμβουλευτική ιατρική.

  Ο Γενικός Οικογενειακός ιατρός είναι ο ειδικός ιατρός στον όποιο απευθύνονται  όλο και περισσότερο στις μέρες μας οι νέες οικογένειες προκειμένου να εδραιώσουν μια μακρόχρονη σχέση γνωριμίας και εμπιστοσύνης με  τον Οικογενειακό-Προσωπικό ιατρό τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο